2012 m. Vilniaus miesto tinklinio čempionato nuostatai

 2012 m. Vilniaus miesto tinklinio čempionato nuostatai

Tvirtinu:    
                        
Povilas Tamošauskas                        
Vilniaus miesto tinklinio federacijos  Prezidentas        
2012 m. sausio   16   d.                    
             

 

 

2012 m. Vilniaus miesto tinklinio čempionato NUOSTATAI

1.Tikslas ir uždaviniai.

Išaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto  vyrų ir moterų tinklinio komandas.
Populiarinti tinklinį Vilniaus mieste.

2. Vykdymas.

Čempionatui vadovauja ir vykdo Vilniaus miesto tinklinio federacija. Vyrų komandos žaidžia A, B ir C lygose, moterų komandos žaidžia vienoje lygoje. Čempionato vyr. teisėjas Vladimiras Artamonovas.

3. Vykdymo laikas ir vieta.

Čempionatas vykdomas 2012 m. sausio – balandžio mėn.
Varžybos vykdomos pagal patvirtintą varžybų tvarkaraštį.

4. Dalyviai.

Varžybose gali dalyvauti bet kuri Vilniaus miesto vyrų ir moterų tinklinio komanda. Varžybų dalyviai privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose arba paraiškoje pasirašyti, kad patys atsako už savo sveikatą.
Komandos sudėtis – 12 žaidėjų, treneris, komandos vadovas, komandos gydytojas (fizioterapioutas).

5. Vykdymo sistema.

Varžybos vykdomos vadovaujantis oficialiomis FIVB taisyklėmis. Varžybos žaidžiamos iš trijų laimėtų setų. Moterų, A ir C vyrų lygose varžybos vykdomos 2 pogrupiuose 2 ratų sistema (namuose ir išvykoje).  I pogrupio nugalėtojas žaidžia su II pogrupio 2-os vietos laimėtoju, II pogrupio laimėtojas žaidžia su I pogrupio 2-os vietos laimėtoju. Nugalėtojai žaidžia dėl 1-os vietos, pralaimėjusieji dėl 3-os vietos.
Vyrų B lygoje komandos žaidžia 2 pogrupiuose 2 ratų sistema. Atkrintamosiose varžybose susitinka: komanda užėmusi 1 vietą (I pogrupyje), žaidžia su 4 vietą (II pogrupyje) užėmusia komanda. Komanda užėmusi 2 vietą (I pogrupyje), žaidžia su 3 vietą (II pogrupyje) užėmusia komanda. Komanda užėmusi 3 vietą (I pogrupyje), žaidžia su 2 vietą (II pogrupyje) užėmusia komanda. Komanda užėmusi 4 vietą (I pogrupyje), žaidžia su 1 vietą (II pogrupyje) užėmusia komanda. 1 ir 2 vietas pogrupyje užėmusios komandos atkrintamąsias varžybas žaidžia namuose.
Į finalines varžybas patenka, atkrentamųjų varžybų komandos nugalėtojos (4 komandos) kur žaidžiama vieno rato sistema, neatsižvelgiant į prieš tai buvusius rezultatus.
Už pergalę komandai skiriami- 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų. Komandų vietos  nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiau taškų. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą užima ta komanda, kurios yra geresnis setų, o, esant reikalui, ir taškų setuose santykis tarp visų atrankiniame etape dalyvaujančių komandų

6. Vykdymo sąlygos.

Visas išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu čempionate (kelionė, maitinimas ir kt.) apsimoka pati komanda. Priimanti komanda atsakinga už tinkamą žaidimo salės parengimą, medicininį aptarnavimą. Pogrupių varžybose priimanti komanda užtikrina varžybų vykdymo vietą, pirmą teisėją, sekretoriatą, medicininį aptarnavimą. Atvykstanti komanda savo sąskaita atsiveža antrąjį varžybų teisėją.
Atkrintamosiose, pusfinalių, finalų varžybose teisėjus, sekretorius skiria ir jiems apmoka Vilniaus miesto tinklinio federacija.
Čempionato dalyvių nario mokestis – 300,- LT (trys šimtai LT), kurį čempionate dalyvaujanti komanda privalo pervesti į Vilniaus miesto tinklinio federacijos sąskaitą:
Vilniaus miesto tinklinio federacija
į/k 302678216
 LT927044060007752525 AB SEB bankas
iki 2012 m. vasario 1 d. Komandai, laiku nesumokėjus startinio mokesčio, toliau čempionate nedalyvauja.
Sporto mokyklos „TAURAS“ vyrų ir moterų tinklinio komandos yra atleidžiamos nuo čempionato mokesčio.

7. Paraiškos.

Komandos paraiškoje turi būti nurodyta: žaidėjų vardas pavardė, gimimo data (metai, mėn, diena), vyr. trenerio, trenerio vardas pavardė, kontaktiniai komandos tel. Nr., fax. Nr., el. pašto adresas. Paraiškos turi būti patvirtintos klubo ar komandos vadovo.
 Paraiškos originalą reikią pateikti varžybų vietoje pirmam rungtynių teisėjui 0.5 val iki rungtynių. Rungtynių pirmam teisėjui reikalaujant, pateikiami žaidėjų asmens dokumentai.


8. Protestų padavimo tvarka.

Pareiškimas apie protesto padavimą turi būti fiksuojamas rungtynių protokole ne vėliau kaip 1 val. pasibaigus rungtynėms. Išsamus protestas turi būti atsiųstas į Vilniaus miesto tinklinio federaciją  per 3 dienas po rungtynių.
Protestą paduodanti komanda sumoka dviejų šimtų litų mokestį I-am rungtynių teisėjui. Jei protestas patenkinamas – pinigai grąžinami.
Protestus nagrinėja ir sprendimus priima Vilniaus miesto tinklinio federacija keturių dienų laikotarpyje nuo protesto padavimo datos.

9. Apdovanojimas.

Komandos, užėmusios I, II ir III vietas apdovanojamos taurėmis, medaliais ir prizais.


VILNIAUS MIESTO TINKLINIO FEDERACIJA


2012-01-16

« Grįžti į naujienas