Lietuvos vyrų tinklinio I-os lygos čempionato nuostatai

Lietuvos vyrų tinklinio I-os  lygos čempionato nuostatai

2013 m. Lietuvos vyrų tinklinio I-os  lygos čempionato

 NUOSTATAI

 

 

1.Tikslas ir uždaviniai.

Išaiškinti pajėgiausiai I-sios lygos vyrųtinklinio komandas.

Išaiškinti geriausius atskirų funkcijųžaidėjus.

Išaiškinti komandas, turinčias teisędalyvauti atkrintamosiose varžybose dėl teisės dalyvauti 2013-2014 vyrųaukščiausioje lygoje.

Populiarinti tinklinio žaidimą.

 

2. Vadovavimas.

Čempionatui vadovauja ir vykdo SK „Tinklas“. Varžyboms teisėjauja LTFteisėjų kolegijos teisėjai (I-as ir II-as rungtynių teisėjai).

 

3. Vykdymo laikas ir vieta.

Čempionatas vykdomas 2013 m. sausio – balandžiomėn.

Varžybos vykdomos pagal patvirtintąvaržybų tvarkaraštį.

Atrankinio etapo varžybosvykdomos šeštadieniais ir sekmadieniais ( ne anksčiau 10.00 val. ir ne vėliau20.00 val.).

4. Dalyviai.

Varžybose gali dalyvauti bet kuri Lietuvosvyrų tinklinio komanda ir jos žaidėjai, kuri nedalyvauja 2012/13 metų  Lietuvos tinklinio čempionato aukščiausioslygos varžybose ir 2012 metų Didžiosios „Sporto“ Taurės varžybose, išskyrus moksleivius1994 metų gimimo ir jaunesnius, žaidžiančius 2012/13 metų Lietuvos tinkliniočempionato aukščiausios lygos varžybose. Vienoms varžyboms komanda galiregistruoti ne daugiau 3 moksleivių.

Komandos sudėtis – 14 žaidėjų, vyr. treneris, treneris, komandos vadovas, komandos gydytojas(fizioterapioutas).

 

5. Vykdymo sistema.

Varžybos vykdomos vadovaujantisoficialiomis FIVB taisyklėmis

Varžybos vykdomos trim etapais: pirmas –atrankinis, antras – atkrentamosios, trečiasis- finalai.

Pirmajame etape varžybos vykdomos dviejuosepogrupiuose: rytų ir vakarų. Rytų pogrupyje gali dalyvauti: Vilniaus, Kauno,Panevėžio, Marijampolės, Lazdijų, Šalčininkų, Alytaus ir kitos rytų Lietuvoskomandos. Vakarų pogrupyje gali dalyvauti: Klaipėdos, Šiaulių, Kelmės,Raseinių, Palangos, Šilalės bei kitos vakarų Lietuvos komandos. Kiekviename išpogrupių yra žaidžiama turais, kiekviena komanda privalės sužaisti su visomissavo pogrupio komandomis po 2 kartus. Pirmajame etape varžybos bus vykdomos  2 ratų sistema. Už pergalę komandai skiriami-2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų. Komandųvietos  nustatomos pagal didžiausiąsurinktų taškų sumą. Aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiau taškų.Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą užima takomanda, kurios yra geresnis setų, o, esant reikalui, ir taškų setuose santykistarp visų atrankiniame etape dalyvaujančių komandų

 Įantrąjį etapą patenka po 4 stipriausias komandas iš abiejų pogrupių (rytų beivakarų). Atkrintamosiose varžybose susitinka: komanda užėmusi 1 vietą (rytųpogrupyje), žaidžia su 4 vietą (vakarų pogrupyje) užėmusia komanda. Komandaužėmusi 2 vietą (rytų pogrupyje), žaidžia su 3 vietą (vakarų pogrupyje)užėmusia komanda. Komanda užėmusi 3 vietą (rytų pogrupyje), žaidžia su 2 vietą(vakarų pogrupyje) užėmusia komanda. Komanda užėmusi 4 vietą (rytų pogrupyje),žaidžia su 1 vietą (vakarų pogrupyje) užėmusia komanda.    Atkrentamosios varžybos vyks iš dviejųlaimėtų varžybų, laimi komanda per dvejas rungtynes surinkusi daugiau pergalių, esant lygybei, turinti geresnį laimėtųsetų santykį ir esant reikalui geresnį taškų santykį tarpusavio susitikimuose.

Į finalines varžybas patenka, atkrentamųjųvaržybų nugalėtojai (4 komandos) kur žaidžiama vienu ratu turų sistema,neatsižvelgiant į prieš tai buvusius rezultatus. Už pergalę komandai skiriami-2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų. Nugalėtojai irprizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Aukštesnę vietąužima komanda, surinkusi daugiau taškų. Dviem ir daugiau komandų surinkusvienodai taškų, aukštesnę vietą užima ta komanda, kurios yra geresnis setų, o esantreikalui ir taškų setuose santykis tarp visų finaliniame etape dalyvaujančiųkomandų

 

6. Vykdymo sąlygos.

Visas išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu čempionate (kelionė,nakvynė, maitinimas ir kt.) apsimoka pati komanda. Priimanti komanda atsakingauž tinkamą žaidimo salės ir persirengimo kambarių (dušai, karštas vanduo) parengimą,medicininį aptarnavimą. Už rungtynes teisėjams ir sekretoriams(ėms) mokama 30,-LT.Pirmame ir antrame čempionato etape priimanti komanda užtikrina varžybų vykdymovietą, pirmą teisėją, sekretoriatą, medicininį aptarnavimą. Atvykstanti komandasavo sąskaita atsiveža antrąjį varžybų teisėją. Atvykstančiai komandai neturintgalimybių pasikviesti teisėją (apie tai 3 dienos iki varžybų reikia praneštipriimančiai komandai), teisėjauja vietinis teisėjas( jo teisėjavimo išlaidaspadengia atvykstanti komanda). Varžybų vykdymo išlaidas padengia pačioskomandos.

Atkrintamosiose varžybos priimanti komanda prieš 7 dienas privalo praneštiatvykstančiai komandai ir organizatoriams (SK „Tinklas“ ) pirmo varžybų teisėjovardą ir pavardę. Atvykstančiai komandai nesutikus su pateikta kandidatūra,teisėją skiria SK“Tinklas“.

Finaliniame čempionato etape varžybų vykdymo išlaidas (teisėjavimo, med.aptarnavimo) finansuoja SK „Tinklas“.

Čempionatodalyvių nario mokestis – 200,- LT (du šimtai LT), kurį čempionate dalyvaujantikomanda privalo pervesti į SK „Tinklas“ sąskaitą LT647044060000486759, SEBbankas iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komandai, laiku nesumokėjus startiniomokesčio, skiriama penkių šimtų litų bauda.

 

7. Paraiškos.

 Komandos norinčios dalyvauti I-sios lygos  čempionate privalo iki 2012 gruodžio 23d.atsiųsti SK „Tinklas“ (el.paštu tinklasvilnius@gmail.com)ir LTF (fax. 852333901 ar el.paštu tinklinis@takas.lt)vardinę komandos paraišką, kurioje turi būti nurodyta: žaidėjų vardas pavardė,gimimo data (metai, mėn, diena), ūgis, svoris, gydytojo leidimas dalyvautivaržybose, vyr. trenerio, trenerio vardas pavardė, kontaktiniai komandos tel.Nr., fax. Nr., el. pašto adresas. Paraiškos turi būti patvirtintos klubo arkomandos vadovo. Čempionate dalyvauja tos komandos kurios yra laiku atsiuntusioskomandos narių vardinę paraiška.

 Paraiškos originalą reikią pateikti varžybųvietoje pirmam rungtynių teisėjui 0.5 val iki rungtynių. Rungtynių pirmamteisėjui reikalaujant, pateikiami žaidėjų asmens dokumentai.

Žaidžiama „Molten“ kamuoliais.


8. Protestų padavimo tvarka.

Protestas pateikiamas Taisyklėse numatytatvarka (5.1.2.1; 25.2.3.2; 23.3.3). Pareiškimas apie protesto padavimą turibūti fiksuojamas rungtynių protokole ne vėliau kaip 1 val. pasibaigusrungtynėms. Išsamus protestas turi būti atsiųstas į LTF per 3 dienas porungtynių.

Protestą paduodanti komanda sumoka dviejų šimtų litų mokestį I-am rungtyniųteisėjui. Jei protestas patenkinamas – pinigai grąžinami.

Protestus nagrinėja ir sprendimus priima LTF keturių dienų laikotarpyje nuoprotesto padavimo datos.

9. Apdovanojimas.

Komanda nugalėtoja apdovanojama čempiono Taure.

Komandos prizininkės apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais, treneriaiir žaidėjai atitinkamo laipsnio medaliais.

 

LIETUVOS TINKLINIOFEDERACIJA

 


2012-12-28

« Grįžti į naujienas