Motinos dienos proga Trakuose organizuojamas moterų tinklinio turnyras

Motinos dienos proga Trakuose organizuojamas moterų tinklinio turnyras
 
 
 
 
 
 
TRAKŲ R. MOTERŲ TINKLINIO TURNYRO, SKIRTO
MOTINOS DIENAI


N U O S T A T A II.    Tikslas ir uždaviniai
1.    Turnyro tikslas: plėtoti ir populiarinti tinklinio žaidimą tarp moterų.
2.    Varžybų uždaviniai:
-    propaguoti kūno kultūrą ir sportą tarp moterų;
-    tobulinti tinklinio žaidimo meistriškumą;
-    aktyvinti įvairaus amžiaus ir fizinio pajėgumo moteris.

II.    Turnyro vykdymo vieta ir laikas
3.    Turnyras vykdomas 2012 m. balandžio 15 dieną Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos sporto salėje (Trakų g. 39, Senieji Trakai). Atvykimas iki 11.00 val. Varžybų atidarymas 11.30 val.

III.    Turnyro dalyviai
4.    Turnyre kviečiamos dalyvauti Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės moterų tinklinio komandos (amžius neribojamas). Komandą sudaro aštuonios dalyvės. Kviestinės komandos Matuizų ir Vilniaus „G7” moterų tinklinio komandos. Komandos privalo turėti paraišką su medicinos darbuotojo parašais  arba pati sportininkė atsako už savo sveikatą (pasirašytinai).

IV. Varžybų vykdymo tvarka, sistema, organizatoriai
5.    Galutinė varžybų sistema bus apspręsta susirinkus visų komandų vadovams prieš rungtynes. Numatoma žaisti dviejų ratų sistema (jei bus 6 komados, jei mažiau – vieno rato sistema). Iš dviejų laimėtų setų. Komandų vietos nustatomos pagal didžiausią taškų sumą. Už pergalę skiriamas 1 (vienas) taškas, už pralaimėjimą 0 (nulis) taškų. Kelioms komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojai, jei laimėtojas nepaaiškėja, skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų setų santykis. Kitame etape pogurpio pirma komanda susitinka su kito pogrupio antra komanda. Pralaimėję žaidžia dėl 3-ios vietos, laimėję – dėl 1-os vietos. Varžyboms teisėjauja Trakų r. kūno kultūros ir sporto centro paskirti teisėjai. Turnyrą organizuoja Renata Kviklienė ir Trakų r. kūno kultūros ir sporto centras.

IV.    Apdovanojimas
6.    Prizines vietas užėmusios komandos apdovanojamos medaliais, visos turnyro dalyvės pasveikinamos su Motinos diena.
Turnyrui pasibaigus, visos dalyvės kviečiamos puodeliui kavos.

Visais turnyro vykdymo klausimais kreiptis į organizatorius:

Renata Kviklienė tel. 8-614 13053
Trakų r. kūno kultūros ir sporto centras tel. 8 (528) 55618


2012-04-03

« Grįžti į naujienas