Prasideda registracija į 2012-2013 m Vilniaus miesto tinklinio čempionatą

Prasideda registracija į 2012-2013 m Vilniaus miesto tinklinio čempionatą

2012 - 2013 m. Vilniaus miesto tinklinio čempionato

NUOSTATAI

 

 

1.Tikslas ir uždaviniai.

Išaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto  vyrų ir moterų tinklinio komandas.

Populiarinti tinklinį Vilniaus mieste.

2. Vykdymas.

Čempionatui vadovauja ir vykdo Vilniaus miesto tinklinio federacija. Vyrų komandos žaidžia A, B ir C lygose, moterų komandos žaidžia vienoje lygoje.Čempionato vyr. teisėjas Rolandas Gilys tel.:+370 685 28207, el.p.:tinklinis.vilnius@gmail.com.

3. Vykdymo laikas ir vieta.

Čempionatas vykdomas 2012 m. lapkričio – 2013 m. kovo mėn.

Varžybos vykdomos pagal patvirtintą varžybų tvarkaraštį.

4. Registracija.

Komandos, norinčios dalyvauti Vilniaus miesto čempionate, privalo iki lapkričio12 d. atsiūsti  paraišką. Varžybose gali dalyvauti bet kuri Vilniaus miesto vyrų ir moterų tinklinio komanda. Varžybų dalyviai privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.

Komandos sudėtis – 12 žaidėjų, treneris,komandos vadovas, komandos gydytojas (fizioterapiautas). Žaidėjas galiatstovauti tik vienai komandai. Komanda turi turėti vienodą sportinę aprangą.

5. Vykdymo sistema.

Varžybos vykdomos vadovaujantis oficialiomis FIVB taisyklėmis. Varžybos žaidžiamos iš trijų laimėtų setų. Moterų,A, B ir C vyrų lygose varžybos vykdomos 2 pogrupiuose 2 ratų sistema (namuoseir išvykoje).  I pogrupio nugalėtojas žaidžia su II pogrupio 2-os vietos laimėtoju, II pogrupio laimėtojas žaidžia su I pogrupio 2-os vietos laimėtoju. Nugalėtojai žaidžia dėl 1-os vietos, pralaimėjusieji dėl 3-os vietos.

Už pergalę komandai skiriami- 2 taškai, užpralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų. Komandų vietos  nustatomos pagal didžiausią surinktų taškųsumą. Aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiau taškų. Dviem ir daugiaukomandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą užima ta komanda, kurios yrageresnis setų, o, esant reikalui, ir taškų setuose santykis tarp visųatrankiniame etape dalyvaujančių komandų

6. Vykdymo sąlygos.

Visas išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu čempionate (kelionė,maitinimas ir kt.) apsimoka pati komanda. Priimanti komanda atsakinga užtinkamą žaidimo salės parengimą ir medicininį aptarnavimą.  Pogrupių varžybose priimanti komanda užtikrina varžybų vykdymo vietą, sekretoriatą (išskyrus vyrų A lygą), rezultatų skaitiklį,medicininį aptarnavimą (pirmosios pagalbos vaistinėlę, šaldiklį). Priimančiai komandai tinkamai neparuošus salės (nėra rezultatų skaitiklio, sekretoriaus(išskyrus vyrų A lygą), medicininio aptarnavimo) užskaitomas pralaimėjimas 0:3.

Moterų lygoje pogrupių varžybose priimanti komanda užtikrina varžybųv ykdymo vietą, pirmą teisėją, sekretoriatą, medicininį aptarnavimą. Atvykstanti komanda savo sąskaita atsiveža antrąjį varžybų teisėją. Atkrintamosiose, pusfinalių, finalų varžybose teisėjus, sekretorius skiria ir jiems apmoka Vilniaus miesto tinklinio federacija.

Vyrų A lygoje pirmą, antrą varžybų teisėjus ir sekretorius skiria ir jiems apmoka Vilniaus miesto tinklinio federacija.

Vyrų B lygoje pirmą ir antrą teisėjus skiria ir jiems apmoka Vilniaus miesto tinklinio federacija. Sekretorių, rezultatų skaitiklį, varžybų protokolą užtikrina priimanti komanda.

Vyrų C lygoje varžybų teisėją skiria ir jam apmoka Vilniaus miestotinklinio federacija. Sekretorių, rezultatų skaitiklį, varžybų protokoląužtikrina priimanti komanda.

Čempionato dalyvių nario mokestis: moterų lyga  400,- LT (keturi šimtai LT), vyrų A lyga 600,- (šeši šimtai LT), vyrų Bir C lygos 500,- (penki šimtai LT), kurį čempionate dalyvaujanti komanda privalo pervesti į Vilniaus miesto tinkliniof ederacijos sąskaitą:

 

Vilniausmiesto tinklinio federacija

į/k302678216

 LT927044060007752525 AB SEB bankas

 

iki lapkričio 19 d. Komandai, laikunesumokėjus startinio mokesčio, toliau čempionate nedalyvauja.

Sporto mokyklos „TAURAS“ vyrų ir moterųtinklinio komandos yra atleidžiamos nuo čempionato mokesčio.

7. Paraiškos.

Komandos paraiškoje turi būti nurodyta:žaidėjų vardas pavardė, gimimo data (metai, mėn, diena), gydytojo leidimasdalyvauti varžybose (žaidėjo parašas kad atsako už savo sveikatą negalioja), vyr.trenerio, trenerio vardas pavardė, kontaktiniai komandos tel. Nr., fax. Nr.,el. pašto adresas. Paraiškos turi būti patvirtintos klubo ar komandos vadovo.

 Paraiškos originalą reikią pateikti varžybųvietoje pirmam rungtynių teisėjui 0.5 val iki rungtynių. Rungtynių pirmamteisėjui reikalaujant, pateikiami žaidėjų asmens dokumentai.

8. Protestų padavimo tvarka.

Pareiškimas apie protesto padavimą turibūti fiksuojamas rungtynių protokole ne vėliau kaip 1 val. pasibaigusrungtynėms. Išsamus protestas turi būti atsiųstas į Vilniaus miesto tinkliniofederaciją  per 3 dienas po rungtynių.

Protestą paduodanti komanda sumoka dviejų šimtų litų mokestį I-am rungtyniųteisėjui. Jei protestas patenkinamas – pinigai grąžinami.

Protestus nagrinėja ir sprendimus priima Vilniaus miesto tinkliniofederacija keturių dienų laikotarpyje nuo protesto padavimo datos.

9. Apdovanojimas.

Komandos, užėmusios I, II ir III vietas apdovanojamos taurėmis, medaliaisir prizais.

 

VILNIAUS MIESTO TINKLINIOFEDERACIJA

 


2012-10-19

« Grįžti į naujienas