Pirkimo Pardavimo Taisyklės

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir TINKLINIS.LT (pardavėjui) rinkinys. Jei norite skaityti tik jus dominančią potemę, prašome rinktis iš sąrašo esančio kairėje (papildoma informacija skirsnis).

  1. Nuostatos ir taisyklės

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes TINKLINIS.LT el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas TINKLINIS.LT el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant TINKLINIS.LT el. parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes TINKLINIS.LT el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  TINKLINIS.LT el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Taip pat sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas susisiekė su  TINKLINIS.LT  parduotuvėje dirbančiu asmeniu, nurodytais skiltyje “Kontaktai” susisiekimo būdais ir įsigijo bent vieną prekę.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma TINKLINIS.LT duomenų bazėje ir/arba popieriniu formatu.

  1. Asmens duomenų apsauga ir privatumo politika

2.1. Užsisakyti prekes TINKLINIS.LT el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas TINKLINIS.LT el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas TINKLINIS.LT el. parduotuvėje.

2.1.3 Susisiekęs su  TINKLINIS.LT  parduotuvėje dirbančiu asmeniu, nurodytais skiltyje “Kontaktai” susisiekimo būdais.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose (arba telefonu) turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo TINKLINIS.LT el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu gali būti siunčiami informaciniai pranešimai.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas  TINKLINIS.LT el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
2.8. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje TINKLINIS.LT , teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir/ar kitą interneto parduotuvės registracijos/pirkimo anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir/arba paslaugų pardavimo TINKLINIS.LT  internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes siunčiame kelis kartus per mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau negaus naujienlaiškio). Išsaugoti deklu ir stiklu
2.9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos ir/arba šalies į kurią buvo pristatyta prekė, teisės aktų numatyta tvarka.
2.10. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
2.11. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.12 Pirkėjas sutinka, kad visi skambučiai ir sms žinutes gauti iš Pirkėjo arba Pirkėjui gali būti įrašomi, saugomi ir naudojami aptarnavimo kokybės pagerinimui.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su TINKLINIS.LT  el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti:

3.1.1.pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).

3.1.2. Nes preke yra pagaminta pagal specialius pirkėjo nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeniniams poreikiams;

3.1.3. Dėl įsigijimo greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

3.1.4. Dėl įsigytų supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo

3.1.5. Kai prekė buvo pristatyta pagal specialų pirkėjo užsakymą, tačiau jam neatitiko dėl pačio pirkėjo klaidos (pvz. kai jis užsakė netinkamą prekės modelį/dydį/spalvą/komplektaciją arba kitą prekės savybę).
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
3.5. Pirkėjas, naudodamasis TINKLINIS.LT el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis ir nepažeisti LR teisės aktų.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis TINKLINIS.LT el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo TINKLINIS.LT el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve, panaikinti Pirkėjo registraciją arba išskirtiniais atvejais kreiptis į teismą.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informacija.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu būdu.

  1. Prekių pristatymas

Pirkėjas, kurio prekių pristatymas ir/ar jo sąlygos netenkina bei nedomina, prekes gali atsiimti pats „Smėlio arenoje” Justiniškių 12. prieš tai paskambinus nurodytais kontaktais. Tokia galimybė aktuali ir tiems, kurie nori papildomos konsultacijos, produktų peržiūros ir įvertinimo gyvai. Papildomos informacijos kur esame įsikūrę prašome ieškoti KONTAKTUOSE. Darant užsakymą Jums tereikia nurodyti, kad prekes pirkėjas atsiima pats. Apie galimybę atvykti atsiimti prekių pirkėjas informuojamas telefono skambučiu arba el. laišku. Pardavėjas negarantuoja ir neturi atsakomybės, kad prekės bus paruoštos atsiėmimui, jei pirkėjas atvyksta nesulaukęs informuojančio skambučio arba el. laiško. Iškilus klausimams dėl prekių kiekio ir atsiėmimo galimybių maloniai kviečiame susisiekti skyltije „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).

5.1. Neatsiradus reikiamos prekės  TINKLINIS.LT  el. parduotuvės sandėlyje, galimas jos atvežimas pagal specialų pirkėjo užsakymą per nurodytą pardavėju laikotarpį. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
5.2. Dažniausiai užsakymai vykdomi tą pačią arba sekančią dieną nuo užsakymo pateikimo ir/arba pinigų gavimo momento, išskirtiniais atvejais tai užtrunka ilgiau- beveik visada pranešame apie tai iš anksto, tačiau norėdami gauti tikslią informaciją, Pirkėjas turi PASKAMBINTI telefonu nurodytu  TINKLINIS.LT  svetaines skiltyje “kontaktai”.
5.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.4. Prekių pristatymo metu Pirkejas privalo patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
5.5. Priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
5.8. Dėl prekių pristatymo (pristatymo sąlygų bei kainos) už Lietuvos ribų prašome susisiekti su mumis skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
5.9. Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas. Pristatant siuntą į Kuršių Neriją susisieksime su Jumis asmeniškai.

  1. Parduodamų prekių kokybės ir garantijos

6.1. Kiekvienos TINKLINIS.LT el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.3. Pardavėjas visiems prekėms suteikia 1 mėnesio kokybės garantiją, jeigu prekės aprašyme nenurodytas kitas garantinis laikas.
6.4. Pateikiant prekę garantiniam remontui arba keitimui pakanka turėti pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, čekį, pavedimą ar kitą dokumentą patvirtinantį prekės pirkimą).
6.5. Pirkėjas prekes turi pristatyti pats.
6.6. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekėms ar jų dalims.
6.7. Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis), jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys).

6.8. Sąskaitą – faktūrą gausite kartu su įsigyta preke.
6.9. Klientas visuomet turi teisę kreiptis į  TINKLINIS.LT ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto arba keitimo.
6.10. Tais atvejais, kai prekė yra nepataisoma, ne dėl kliento kaltės, klientas turi teisę pasikeisti į kitą tokią pačią ar bet kokią kitą tinkamą prekę arba  TINKLINIS.LT  parduotuvė įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus.

Parduotų prekių grąžinimas
7.1. Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
7.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
7.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
7.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
7.2.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
7.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
7.6. TINKLINIS.LT vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
7.7. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, TINKLINIS.LT įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
7.8. Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.

7.9. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyt:

7.9.1. Pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.)

7.9.2. Nes preke yra pagaminta pagal specialius pirkėjo nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

7.9.3. Dėl įsigijimo greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

7.9.4. Dėl įsigytų supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo

7.9.5. Kai prekė buvo pristatyta pagal specialų Pirkėjo užsakymą, tačiau jam neatitiko dėl pačios Pirkėjo klaidos (pvz. kai jis užsakė netinkamą prekės modelį/dydį/spalvą/komplektaciją arba kitą prekės savybę).

  1. Pardavėjo ir pirkėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei darydamas užsakymą Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų , Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis  TINKLINIS.LT  el. parduotuve.
8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.beach.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  1. Rinkodara

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos arba pirkimo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.